ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ, RFID CHIPS KAI ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ