ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑΣ 'ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΩΔΟΡΟ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟ