Εἶπε Γέρων

«Ὅταν εἴμαστε ἀνίκανοι νὰ ἀναρριχηθοῦμε στίς βουνοκορφὲς τῆς ἀρετῆς, ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε εἶναι νὰ κατεβοῦμε τουλάχιστον στὸ φαράγγι τῆς ταπεινώσεως...»