Τριώδιο – Καρναβάλια

Από τη Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου µπαίνουµε στη κατανυκτική περίοδο του Τριωδίου, κατά την οποία η Εκκλησία, µας προτρέπει να ζήσοµε µε πνευµατικό αγώνα, µετάνοια, ταπεινοφροσύνη και έργα φιλανθρωπίας και όχι µε ξεφαντώµατα, µέθες, και καρναβάλια.
 Οι πρώτες τρεις εβδοµάδες µε τις 4 Κυριακές που αντιστοιχούν, µας προετοιµάζουν για τη νηστεία και λέγονται των Απόκρεω και οι υπόλοιπες επτά εβδοµάδες είναι των νηστειών. Από αυτές οι εξι πρώτες εβδοµάδες αποτελούν την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και η τελευταία η Αγία και Μεγάλη Εβδοµάδα (Εβδοµάδα των Παθών).

Πνευµατική τόνωση
 Ο Χριστιανός που θα ζήσει σωστά τη περίοδο αυτή, όπως διδάσκει η Εκκλησιαστική µας Παράδοση, µε προσευχή, νηστεία, αλληλοσυγχώρηση, µετάνοια, φιλανθρωπία και θεία κοινωνία, θα λάβει πνευµατική τόνωση και αναγέννηση. Όλος ο κόσµος ασφυκτιά, µέσα στις βιοτικές µέριµνες, τους ανταγωνισµούς, τις µικρότητες, τις διαµάχες, το άγχος της καθηµερινότητας και την αβεβαιότητα και φόβους για το αύριο. Η ψυχή του ανθρώπου συνθλίβεται από τα τραύµατα της αµαρτίας και ζητά διέξοδο και τη λύτρωση, που δε µπορεί να βρει ούτε στα υλικά αγαθά, ούτε στις επιστηµονικές και τεχνολογικές κατακτήσεις.

 Λύτρωση 
Τη πραγµατική λύτρωση και σωτηρία τη δίδει µόνο ο Κύριός µας Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήλθε στο κόσµο και έγινε άνθρωπος για να θεώσει εµάς τους αµαρτωλούς ανθρώπους. Με τη διδασκαλία και τα έργα Του, µας έδειξε το δρόµο της σωτηρίας. Με τα άχραντα πάθη Του και τη Σταυρική θυσία Του, µας εξαγόρασε τις αµαρτίες και έσχισε το χειρόγραφο των αµαρτιών µας. Και µε την Ανάσταση Του νίκησε το κράτος του θανάτου και µας χάρισε τη Βασιλεία των Ουρανών.

 Χαρµολύπη
 Για να δεχθούµε όµως τη λύτρωση και τη σωτηρία που προσφέρει σε όλους µας ο Κύριος, πρέπει να αγωνιστούµε κατά των παθών µας και κατά της αµαρτίας. Ο αγώνας αυτός πρέπει να είναι διαρκής σ’ όλη τη ζωή µας και πιο πολύ κατά τη περίοδο του Τριωδίου. Το χαρακτηριστικό του πνευµατικού αγώνα του χριστιανού είναι το Χαροποιό Πένθος (Χαρµολύπη). Νοιώθουµε λύπη για τα αµαρτήµατα και τα πάθη µας, που µας χωρίζουν από το Θεό και µας ωθεί η λύπη αυτή να στραφούµε στο άπειρο έλεος του Κυρίου και να συσταυρωθούµε µαζί Του. Έτσι θα συναντήσοµε τον Αναστάντα Κύριο, που θα χαρίσει την Ανάσταση στη ψυχή µας και την αιώνια χαρά και µακαριότητα.
Αντίθετα η ψεύτικη χαρά του κόσµου (διασκεδάσεις, καλοπέραση, µέθη κ.λ.π.) και οι ηδονές της αµαρτίας, οδηγούν τον άνθρωπο στην απογοήτευση, θλίψη, ψυχονευρωτικές ασθένειες και αιώνια κόλαση.

Κοσµικό τριώδιο – Καρναβάλια 
Οι περισσότεροι Χριστιανοί δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν τη σηµασία του Τριωδίου από αδιαφορία ή άγνοια και αντί για πνευµατικό αγώνα µε προσευχή, νηστεία και µετάνοια, επιδίδονται σε ξέφρενη διασκέδαση, µέθη, ασωτείες και καρναβάλια. Έτσι το κοσµικό Τριώδιο σηµαίνει καρναβάλια και διασκεδάσεις. Σε πολλά µέρη του κόσµου (Βραζιλία, Πάτρα κ.λ.π.) οι κάτοικοι ασχολούνται σχεδόν όλο τον χρόνο µε τη διοργάνωση των καρναβαλιών. Αλλά και στην περιοχή µας, όλοι οι ∆ήµοι και πολλά χωριά καταναλώνουν πολλά χρήµατα και πολύ χρόνο για τα καρναβάλια και συναγωνίζονται ποιος θα προβάλλει περισσότερη πρόκληση, ασέβεια και διαφθορά.

Ειδωλολατρικό έθιµο 
Τα καρναβάλια, ως γνωστό είναι κατάλοιπα της Ειδωλολατρίας (Σατανολατρίας). Οι αισθησιακές γιορτές του ∆ιονύσου (Βάκχου) στην αρχαία Ελλάδα και του θεού Σατούρνου (Σατουρνάλια) στη αρχαία Ρώµη είναι οι ρίζες των συγχρόνων καρναβαλικών εκδηλώσεων. Οι αρχαίοι ειδωλολατρικοί λαοί έκαναν πολλές τελετουργικές πράξεις για να εξευµενίσουν τις κακές δυνάµεις ή τους θεούς των µε χαρακτηριστικά τη µέθη, τα όργια, τις θυσίες (ζώων και ανθρώπων), τις ποµπές και τις µεταµφιέσεις. Όλα αυτά τα έχει καταδικάσει η Εκκλησία και ο Πολιτισµός. ∆υστυχώς η πνευµατική κρίση που περνά ο κόσµος έχει φέρει αναβίωση των ειδωλολατρικών εθίµων και του Σατανισµού, µε αποτέλεσµα να υπάρχει έξαρση της διαφθοράς, της βίας, των ναρκωτικών και των ψυχοπαθειών που οδηγούν στη ψυχοσωµατική καταστροφή των ανθρώπων και κυρίως των νέων.

Ηθική διαφθορά 
Ένα χαρακτηριστικό των καρναβαλιών είναι η γύµνια, η πρόκληση και η προβολή της πορνείας, οµοφυλοφιλίας κ.α. Με αποτέλεσµα να οδηγούν σε διαφθορά, σεξουαλικά έκτροπα, βιασµούς, πράξεις βίας µε όλα τα επακόλουθα… Έχει διαπιστωθεί ότι µετά τα καρναβάλια έχοµε σηµαντική αύξηση των εκτρώσεων. Έτσι ενώ διαπιστώνοµε ότι η ηθική διαφθορά είναι µια µεγάλη κοινωνική πληγή µε πολλά οδυνηρά επακόλουθα, αντί να προσπαθήσοµε να την εξαλείψοµε ή έστω να τη µειώσοµε, την επαυξάνοµε µε τα καρναβάλια.

 Ασέβεια – Βεβήλωση Ιερών 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό των Καρναβαλιών είναι η διακωµώδηση των Ιερών και των οσίων µας. Οι µεταµφιέσεις σε Ιερείς, Μοναχούς και Μοναχές είναι συχνό φαινόµενο και αποσκοπεί στη προσβολή και τη γελοιοποίησή τους. Ιδιαίτερα στις µέρες µας, που η τηλεόραση και όλα τα ΜΜΕ µας βοµβαρδίζουν συνέχεια µε εκκλησιαστικά σκάνδαλα, αναµένεται σηµαντική αύξηση τέτοιου είδους µεταµφιέσεων. Έτσι γινόµαστε όργανα (εκούσια ή ακούσια) των σκοτεινών δυνάµεων, που επιδιώκουν να µειώσουν το κύρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας µας και να αποµακρύνουν το Ελληνικό λαό από την Εκκλησία και την Ορθόδοξη πίστη του. Με αποτέλεσµα να είµαστε εύκολα θύµατα των καταστροφικών αιρέσεων, των παραθρησκειών, της Σατανολατρείας και της Παγκοσµιοποίησης.

 Σκανδαλολογία 
Και το παράλογο είναι, ότι ενώ όλοι µας αναγνωρίζοµε και διαπιστώνοµε καθηµερινά τη µεγάλη κρίση όλων των θεσµών στη κοινωνία µας (∆ικαιοσύνη, Οικογένεια, Παιδεία, Υγεία, Πολιτική κ.λ.π.), όλο το βάρος έχει πέσει στη προβολή των σκανδάλων µερικών κληρικών που είναι µειοψηφία. Το συντριπτικό µέρος του κλήρου στη Πατρίδα µας (Αρχιερέων, Ιερέων, Μοναχών και Μοναζουσών) είναι σε πολύ ανώτερο επίπεδο πνευµατικά, ηθικά, µορφωτικά και φιλανθρωπικά. Έχει αποδειχθεί ότι οι περισσότεροι δηµοσιογράφοι και πολιτικοί που πρωταγωνιστούν σ’ αυτή την εκστρατεία σπίλωσης της Εκκλησίας µας, ανήκουν σε ύπουλες και επικίνδυνες Παραθρησκείες (Σαϊεντολογία, Μασονία κ.λ.π.). Γι’ αυτό πρέπει να προσέξοµε, να µη πέσοµε θύµατα στην ύποπτη αυτή εκστρατεία που υπονοµεύει το Έθνος µας και την Ορθόδοξη Πίστη µας.

Σατανισµός 
Τα καρναβάλια ως γνωστό συνδέονται µε την ειδωλολατρία και το Σατανισµό. Γι’ αυτό υπάρχουν πολλές µεταµφιέσεις µε σατανικές µορφές, ιδιαίτερα στα παιδιά. Αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσµα, να δίδοµε εξουσία στο Πονηρό να µας πειράζει περισσότερο και να δηµιουργούνται πολλά φαινόµενα δαιµονισµού και αύξηση της µαγείας. Καλό θα είναι αυτές τις µέρες του Τριωδίου αντί να ασχολούµαστε µε τα καρναβάλια, σπαταλώντας µεγάλα χρηµατικά ποσά και πολύ πολύτιµο χρόνο, για µια ψεύτικη και ψυχοβλαβή διασκέδαση, να ζήσοµε µε πνευµατική ανάνηψη και Μετάνοια. Για να δεχθούµε τη Λύτρωση και τη Σωτηρία που µας προσφέρει ο Κύριος µας στην Ορθόδοξη Εκκλησία Του.

Αρχιµανδρίτης Παρθένιος Ηγούµενος Ι. Μ. Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑΣ