Στάρετς Ανατόλιος της Όπτινα (+30 Ιουλίου 1922) Ένα προφητικό κείμενο - καθρέπτης για τα όσα συμβαίνουν στις μέρες μας.