π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος - Σχολιασμός στο "Μήνυμα του Αγ. Όρους περί της Αγίας και Μεγάλης εν Κρήτη Συνόδου"




Τὸ Ἅγιο Ὅρος καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης

Παρατηρήσεις στό ἀπό 17/30.6.2017

«Μήνυμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου»


Πρωτοπρεσβύτερος

Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν