ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ...Ενότητα χωρίς την προϋπόθεση της αληθείας...

Ομολογεί τήν ενότητα στό όνομα τού Χριστού καί Θεού ημών, αλλά αποσιωπά ότι τό όνομα αυτού βλασφημείται εν τοίς έθνεσι από τούς συλλειτουργούς καί μνημονευτές τού Βαρθολομαίου. Διότι είναι αυτός που αποκαλεί άγιο τό Κοράνι, είναι αυτός που μας θέλει νά έχουμε κοινή τήν κληρονομιά μέ τους σταυρωτές τού Κυρίου, είναι αυτός που διαμηνύει urbi et orbi ότι όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι που οδηγούν στόν ένα θεό γιά όλους.


Αυτό θέλουν. Ενότητα χωρίς την προϋπόθεση της αληθείας. Ενότητα αληθείας και ψεύδους.
Να γελάσει κανείς ή να κλάψει με τα παρακάτω;
Όποιος αμφισβητεί την ενότητα της Εκκλησίας, δεν αμφισβητεί πρόσωπα (ο κακός ο πατριάρχης κ.τ.λ), αλλά αμφισβητεί το Σώμα και το Αίμα του Χριστού... της συλλειτουργίας των επισκόπων, ιερέων που βρισκόμαστε σε ενότητα."Ο άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ο άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, ο άγιος Μάρκος Ευγενικός που αποτειχίστηκαν, διέρρηξαν τον χιτώνα του Χριστού;ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΥΡΗΓΜΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ