Άξιον Εστί, απο ενα αγγελούδι !!! Να είχαμε τέτοιο ζήλο για τα παιδιά θα ήταν γεμάτες οι εκκλησίες μας...