Η πολεμική του ναζισμού κατά της Παλαιάς Διαθήκης και η επιβίωσή της σήμερα

Θέμα: «Η πολεμική του ναζισμού κατά της Παλαιάς Διαθήκης και η επιβίωσή της σήμερα»
Ομιλητής: π. Βασίλειος Γεωργόπουλος
Ι.Ν Αγίου Νικολάου Πατρών

30-4-2018